Полезно

Фотоволтаични панели с PERC технология

Фотоволтаичните панели PERC се разрастват на пазара, но какво представлява клетъчната технология PERC и какви са нейните предимства? За да разберем по-добре значението на клетъчната технология, нека разгледаме някои често срещани недостатъци в стандартните силициеви слънчеви панели.

Стандартната клетка на фотоволтаичния панел съдържа два слоя силиций, наричани „n-тип“ и „p-тип“ заради тяхното положително и отрицателно зареждане. Слънчевият панел създава електричество, когато слънчевата светлина докосне слънчевите клетки, като изхвърля електрони от слоя n-тип, докато слоят p-тип ги приема, създавайки електрическо поле. Слънчевите клетки, изградени само с два слоя силициева тел, ще претърпят загуба в ефективността на панела. Първият тип загуби идват от неефективното улавяне на слънчева светлина, която може да бъде отразена от самата слънчева клетка. Друг вид загуби произтичат от случайното движение на електрони. Пример за това е добавянето на преден слой който предотвратява част от отражението. За да предотвратите нежелано движение на електрони през клетката към задния контакт, можете да добавите допълнителен слой на задната повърхност или да поставите всички проводници на гърба на панела по време на производството.

PERC означава „пасивиран излъчвател и заден контакт“ или „задна клетка“. Слънчевите панели, изградени с PERC клетки, имат допълнителен слой на гърба на традиционните слънчеви клетки. Този допълнителен слой позволява да се улавя повече слънчева светлина и да произвежда повече електричество. Двулицевите клетки могат да генерират електронергия не само от слънчевата светлина, попаднала върху предната им страна, но и отразената светлина, падаща върху задната им страна. Това прави PERC клетките по-ефективни от традиционните клетки. Ако даден проект изисква 40 стандартни модула за достигане на желаното годишно производство, за PERC модулите ще са  необходими 38 броя. Това намалява разкодите по окабеляване, конструкция и тн.